Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος: Γιάννης Σιούλας

Αντιπρόεδρος: Λεωνίδας Χατζηαγγελάκης

Γενικός Γραμματέας: Ρέτα Κουτσοκώστα

Ταμίας: Μαρία Τσιάκα

Μέλη: Αντώνης Τριανταφύλλου, Θανάσης Σακκάς, Δέσποινα Κρομμύδα

Με ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. και για την πλέον εύρυθμη λειτουργία του, ανατέθηκαν τα καθήκοντα του αναπληρωτή Γραμματέα στον Αντώνη Τριανταφύλλου, του Εφόρου και υπεύθυνης για τα θέματα της νεολαίας στην Δ. Κρομμύδα και του εκπροσώπου του Συλλόγου στο υπό σύσταση Δίκτυο Συλλόγων Φίλων Μουσείων στον Θ. Σάκκα.

Αναπληρωματικά Μέλη: Σοφία Τασταυρίδου, Εύη Μποτσαροπούλου, Σταύρος Γουλούλης

Ελεγκτική Επιτροπή

Βαλεντίνη Μαργαριτοπούλου

Αν Πωλ Τζαβολάκη

Ελένη Παρλάτζα