Όργανα Διοίκησης

Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος: Γιάννης Σιούλας

Αντιπρόεδρος: Λεωνίδας Χατζηαγγελάκης

Γενικός Γραμματέας: Θανάσης Σακκάς

Ταμίας: Anne Paul Τζαβολάκη

Μέλη: Αντώνης Τριανταφύλλου, Ρέτα Κουτσοκώστα, Ελένη Βαϊοπούλου

Ελεγκτική Επιτροπή

Σοφία Τασταυρίδου

Φιλιώ Κωστούλη

Ιωάννα – Βάνα Κυρλόγλου

Γενική Συνέλευση