Επίσκεψη στο μουσείο κτηνιατρικής υπηρεσίας Στρατού