ΗΜΕΡΙΔΑ «Το Διαχρονικό Μουσείο Λάρισας και η Πολιτιστική Διαδρομή Θεσσαλίας»